Vizualizácie nákupných centier
Firma CAD. dokáže spracovať veľmi komplexné projekty, akými sú nepochybne
aj interiéry nákupných centier.
Pomocou vizualizácií môžete projekt propagovať vo výraznom predstihu pred
dokončením a efektívnejšie komunikovať s budúcimi nájomníkmi.