Vizualizácie nábytku
Ideálne riešenie pre nábytkárske firmy. Možnosti súčasného 3D software umožňujú
vo väčšine prípadov nahradiť klasickú štúdiovú fotografiu.
Variabilita v možnosti okamžitej zmeny materiálov a farieb a bez nutnosti vyrobiť
reálny kus nábytku vám dáva obrovský priestor experimentovať a prezentovať
vaše výrobky.