Kontakt
Mgr. Jozef Prievozník
Univerzitná 25
010 08 Žilina

0903 523 236
jozef.prievoznik@gmail.com