Vizualizácie interiérov
Vizualizácia interiéru vám umožní získať dokonalú predstavu o návrhu architekta, prípadne o vašom vlastnom návrhu, a včas odhaliť nedostatky, ktoré by sa prejavili
po realizácii. Získate možnosť vyladiť dispozičné a farebné riešenie interiéru,
ako aj jeho materiálové zloženie.
Interiérové vizualizácie sú výpočtovo oveľa náročnejšie ako vizualizácie exteriérov.