Fotomontáže do reálneho prostredia
Náročný proces vyžadujúci presné zosúladenie perspektívy objektu a perspektívy
fotografie do ktorej bude vsadený. Dôležité je tiež presné nastavenie osvetlenia,
aby vrhané tiene zodpovedali tieňom vo fotografii.